حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اولویت وزیر مهاجرت برای تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی و اطلاعاتی در رابطه با وضعیت کنونی این پرونده‌ها/-کنبرا کماکان از آنشورها برای ویزاهای مهارتی دعوت می‌کند/-شرط داشتن بیزینس به مدت دو سال کامل برای اقدام ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی/-تفاوت لیست‌ رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اولویت وزیر مهاجرت برای تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی و اطلاعاتی در رابطه با وضعیت کنونی این پرونده‌ها/-کنبرا کماکان از آنشورها برای ویزاهای مهارتی دعوت می‌کند/-شرط داشتن بیزینس به مدت دو سال کامل برای اقدام ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی/-تفاوت لیست‌ رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات

16/06/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اولویت وزیر مهاجرت برای تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی و اطلاعاتی در رابطه با وضعیت کنونی این پرونده‌ها/-کنبرا کماکان از آنشورها برای ویزاهای مهارتی دعوت می‌کند/-شرط داشتن بیزینس به مدت دو سال کامل برای اقدام ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی/-تفاوت لیست‌ رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای مهارتی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  

-اولویت وزیر مهاجرت برای تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی و اطلاعاتی در رابطه با وضعیت کنونی این پرونده‌ها

-کنبرا کماکان از آنشورها برای ویزاهای مهارتی دعوت می‌کند

-شرط داشتن بیزینس به مدت دو سال کامل برای اقدام ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی

-تفاوت لیست‌ رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای مهارتی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]