فرهنگ وهنر

گفتگو با خانم عاقله قریشی شاعره و نویسنده داستاهای کوتاه در استرالیا. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام "سنگ‌ها گل می‌کند" منتشر کرده اند.

گفتگو با خانم عاقله قریشی شاعره و نویسنده داستاهای کوتاه در استرالیا. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام "سنگ‌ها گل می‌کند" منتشر کرده اند.

17/06/2022  گفتگو با خانم عاقله قریشی شاعره و نویسنده داستاهای کوتاه در استرالیا. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام "سنگ‌ها گل می‌کند" منتشر کرده اند.


گفتگو با خانم عاقله قریشی شاعره و نویسنده داستاهای کوتاه در استرالیا. ایشان به تازگی سروده های خود را در کتابی بنام "سنگ‌ها گل می‌کند" منتشر کرده اند.

عاقله قریشی(Aqila Guraishi) شهروند استرالیایی-افغانستانی زاده شهر کابل است
او تحصیلات عالی خود را نیز در شهر کابل به پایان رساند.
عاقله می گوید، مدرس زبان فارسی در کشور ایران بوده و در حال حاضرنیز زبان فارسی را در استرالیا به نسل جوان تدریس مینماید.
خانم قریشی شاعر و نویسنده با قلمی زیبا و نوع شعراو سپید و کوتاه  است .سروده هایش عاشقانه، حماسی و در مورد طبیعت می باشد.
او همچنین داستان های کوتاه زیادی را به رشته تحریر در آورده است.

#رادیونشاط..#ناهیدامامی