حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تسریع در روند بررسی تغییر کارفرما برای ویزاهای ۴۸۲/-افزایش هزینه‌ی اقدام برای تجدید نظر/-افزایش ۵/۲٪ درصدی حقوق در استرالیا از اول جولای/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ A/-آیا بعد از اقدام برای سیتیزن‌شیپی می‌توان از کشور خارج شد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تسریع در روند بررسی تغییر کارفرما برای ویزاهای ۴۸۲/-افزایش هزینه‌ی اقدام برای تجدید نظر/-افزایش ۵/۲٪ درصدی حقوق در استرالیا از اول جولای/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ A/-آیا بعد از اقدام برای سیتیزن‌شیپی می‌توان از کشور خارج شد؟/-پاسخ به سوالات

22/06/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-تسریع در روند بررسی تغییر کارفرما برای ویزاهای ۴۸۲/-افزایش هزینه‌ی اقدام برای تجدید نظر/-افزایش ۵/۲٪ درصدی حقوق در استرالیا از اول جولای/-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ A/-آیا بعد از اقدام برای سیتیزن‌شیپی می‌توان از کشور خارج شد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-تسریع در روند بررسی تغییر کارفرما برای ویزاهای ۴۸۲

-افزایش هزینه‌ی اقدام برای تجدید نظر

-افزایش ۵/۲٪ درصدی حقوق در استرالیا از اول جولای

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای بریجینگ A

-آیا بعد از اقدام برای سیتیزن‌شیپی می‌توان از کشور خارج شد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]