فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع:با همه بله،با ماهم بله!/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:با همه بله،با ماهم بله!/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

03/07/2022  مثل آباد/ موضوع:با همه بله،با ماهم بله!/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع:با همه بله،با ماهم بله!

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین