حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برداشته شدن شرط واکسینه بودن برای ورود به استرالیا /-اعمال شرط ۸۲۰۸ برای ویزاهای دانشجویی/-در صورت رفیوز شدن فرزند بالای ۲۳ سال آیا می‌توان به دیوان تجدید نظر شکایت برد؟/-آیا کسانی که ویزای ۷۸۵ موقت پناهندگی دارند می‌توانند ویزای دائم بگیرند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برداشته شدن شرط واکسینه بودن برای ورود به استرالیا /-اعمال شرط ۸۲۰۸ برای ویزاهای دانشجویی/-در صورت رفیوز شدن فرزند بالای ۲۳ سال آیا می‌توان به دیوان تجدید نظر شکایت برد؟/-آیا کسانی که ویزای ۷۸۵ موقت پناهندگی دارند می‌توانند ویزای دائم بگیرند؟/-پاسخ به سوالات

06/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-برداشته شدن شرط واکسینه بودن برای ورود به استرالیا /-اعمال شرط ۸۲۰۸ برای ویزاهای دانشجویی/-در صورت رفیوز شدن فرزند بالای ۲۳ سال آیا می‌توان به دیوان تجدید نظر شکایت برد؟/-آیا کسانی که ویزای ۷۸۵ موقت پناهندگی دارند می‌توانند ویزای دائم بگیرند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-برداشته شدن شرط واکسینه بودن برای ورود به استرالیا

-اعمال شرط ۸۲۰۸ برای ویزاهای دانشجویی

-در صورت رفیوز شدن فرزند بالای ۲۳ سال آیا می‌توان به دیوان تجدید نظر شکایت برد؟

-آیا کسانی که ویزای ۷۸۵ موقت پناهندگی دارند می‌توانند ویزای دائم بگیرند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]