حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-عدم نیاز به گواهی واکسیناسیون کرونا برای ورود به استرالیا/-تفسیر شرط ۸۲۰۸ (تغییر رشته تحصیلی)موجود در ویزاهای دانشجویی/-اطلاعاتی در مورد تمدید ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵/-روند و‌ زمان رسیدگی به ویزاهای اقامت دائم والدین/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-عدم نیاز به گواهی واکسیناسیون کرونا برای ورود به استرالیا/-تفسیر شرط ۸۲۰۸ (تغییر رشته تحصیلی)موجود در ویزاهای دانشجویی/-اطلاعاتی در مورد تمدید ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵/-روند و‌ زمان رسیدگی به ویزاهای اقامت دائم والدین/-پاسخ به سوالات

11/07/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-عدم نیاز به گواهی واکسیناسیون کرونا برای ورود به استرالیا/-تفسیر شرط ۸۲۰۸ (تغییر رشته تحصیلی)موجود در ویزاهای دانشجویی/-اطلاعاتی در مورد تمدید ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵/-روند و‌ زمان رسیدگی به ویزاهای اقامت دائم والدین/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-عدم نیاز به گواهی واکسیناسیون کرونا برای ورود به استرالیا

-تفسیر شرط ۸۲۰۸ (تغییر رشته تحصیلی)موجود در ویزاهای دانشجویی

-اطلاعاتی در مورد تمدید ویزای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵

-روند و‌ زمان رسیدگی به ویزاهای اقامت دائم والدین

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]