ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 193- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 193- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

11/07/2022  در قلمرو ورزش قسمت 193- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 193

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا 

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-فوتبال ایران؛ دو دستگی بازیکنان تیم ملی در آستانه جام جهانی
شاید فدراسیون، اسکوچیچ را قربانی کند
واکنش تند اهالی فوتبال به حرفهای تئوریسین اصولگرا
-تنیس؛ جوکویچ از استرالیا انتقام گرفت
-ورزش استرالیا؛ کشتی گیر ایرانی الاصل با دوبنده استرالیا در بازیهای کامنولث
-والیبال؛ تیم ایران در دور حذفی حریف لهستان شد