حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب مهاجرتی اعلام شده توسط نخست وزیر و خزانه‌دار استرالیا/-آخرین اطلاعات در رابطه با وضعیت پذیرش مهاجرین در ایالت‌ها/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ جهت اخذ اقامت دایم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد؟/-در صورت باردارشدن در حین پروسه‌ی بررسی ویزا مراحل به چه صورت خواهد بود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب مهاجرتی اعلام شده توسط نخست وزیر و خزانه‌دار استرالیا/-آخرین اطلاعات در رابطه با وضعیت پذیرش مهاجرین در ایالت‌ها/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ جهت اخذ اقامت دایم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد؟/-در صورت باردارشدن در حین پروسه‌ی بررسی ویزا مراحل به چه صورت خواهد بود؟/-پاسخ به سوالات

13/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب مهاجرتی اعلام شده توسط نخست وزیر و خزانه‌دار استرالیا/-آخرین اطلاعات در رابطه با وضعیت پذیرش مهاجرین در ایالت‌ها/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ جهت اخذ اقامت دایم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد؟/-در صورت باردارشدن در حین پروسه‌ی بررسی ویزا مراحل به چه صورت خواهد بود؟/-پاسخ به سوالات


-مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خبرهای خوب مهاجرتی اعلام شده توسط نخست وزیر و خزانه‌دار استرالیا

-آخرین اطلاعات در رابطه با وضعیت پذیرش مهاجرین در ایالت‌ها

-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ جهت اخذ اقامت دایم می‌توان برای ویزاهای دیگر اقدام کرد؟

-در صورت باردارشدن در حین پروسه‌ی بررسی ویزا مراحل به چه صورت خواهد بود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]