فرهنگ وهنر

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ فردوسی(Ferdowsi )/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ فردوسی(Ferdowsi )/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

14/07/2022  زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ فردوسی(Ferdowsi )/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر ادبی ایران/ فردوسی (Ferdowsi)

 برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط استرالیا

ابوالقاسم حسن منصور معروف به ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ حماسه سرای ایران زمین است. شاهنامه فردوسی بخشی از هویت فرهنگی ادبیات ایران را تشکیل می‌دهد و سند افتخار ایران باستان است.

تهیه واجرا : سجاد سعدی ، مرضیه نریمیسا

اسپانسر برنامه: صرافی ایزی مانی