طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (73) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به یوزپلنگ های ایرانی

ایستگاه خبر (73) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه  بصورت ویژه تقدیم میشود به یوزپلنگ های ایرانی

18/07/2022  ایستگاه خبر (73) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به یوزپلنگ های ایرانی


ایستگاه خبر (73) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز

تهیه کننده : خسرو محمودیان

این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به یوزپلنگ های ایرانی

----------- 

 شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/