حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با بریجینگ ویزای C /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-آیا همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ویزاهای ۱۸۸ محاسبه می‌شود؟/-آیا بعد از صدور ویزای ۱۸۹ می‌توانم از همسرم جدا شوم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با بریجینگ ویزای C /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-آیا همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ویزاهای ۱۸۸ محاسبه می‌شود؟/-آیا بعد از صدور ویزای ۱۸۹ می‌توانم از همسرم جدا شوم؟/-پاسخ به سوالات

20/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی در رابطه با بریجینگ ویزای C /-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-آیا همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ویزاهای ۱۸۸ محاسبه می‌شود؟/-آیا بعد از صدور ویزای ۱۸۹ می‌توانم از همسرم جدا شوم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعاتی در رابطه با بریجینگ ویزای C

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی

-آیا همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ویزاهای ۱۸۸ محاسبه می‌شود؟

-آیا بعد از صدور ویزای ۱۸۹ می‌توانم از همسرم جدا شوم؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]