حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-افزایش احتمالی ظریفت برنامه مهاجرتی سال مالی جاری/-پیشنهادات مثمر ثمر ایالت ویکتوریا و ولز جنوبی برای جبران کمبود نیروی کار ماهر/-شرایط جدید ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/-بازگشایی ایالت ویکتوریا برای متقاضیان آفشور/-چگونگی درخواست تجدیدنظر از رد شدن ویزای کارآفرینی ۱۸۸/-چگونه میشود پارتنر را ار خارج از استرالیا به ویزای دانشجویی اضافه کرد/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-افزایش احتمالی ظریفت برنامه مهاجرتی سال مالی جاری/-پیشنهادات مثمر ثمر ایالت ویکتوریا و ولز جنوبی برای جبران کمبود نیروی کار ماهر/-شرایط جدید ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/-بازگشایی ایالت ویکتوریا برای متقاضیان آفشور/-چگونگی درخواست تجدیدنظر از رد شدن ویزای کارآفرینی ۱۸۸/-چگونه میشود پارتنر را ار خارج از استرالیا به ویزای دانشجویی اضافه کرد/-پاسخ به سوالات

24/07/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-افزایش احتمالی ظریفت برنامه مهاجرتی سال مالی جاری/-پیشنهادات مثمر ثمر ایالت ویکتوریا و ولز جنوبی برای جبران کمبود نیروی کار ماهر/-شرایط جدید ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱/-بازگشایی ایالت ویکتوریا برای متقاضیان آفشور/-چگونگی درخواست تجدیدنظر از رد شدن ویزای کارآفرینی ۱۸۸/-چگونه میشود پارتنر را ار خارج از استرالیا به ویزای دانشجویی اضافه کرد/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-افزایش احتمالی ظریفت برنامه مهاجرتی سال مالی جاری

-پیشنهادات مثمر ثمر ایالت ویکتوریا و ولز جنوبی برای جبران کمبود نیروی کار ماهر

-شرایط جدید ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱

-بازگشایی ایالت ویکتوریا برای متقاضیان آفشور

-چگونگی درخواست تجدیدنظر از رد شدن ویزای کارآفرینی ۱۸۸

-چگونه میشود پارتنر را ار خارج از استرالیا به ویزای دانشجویی اضافه کرد

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]