حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی خارج از استرالیا /-ویزاهای گلوبال تلنت از این پس به متقاضیان داخل استرالیا تعلق نمی‌گیرد/-شروع به‌کار تست‌های عملی سازمان وت‌اسس در کشورهای مختلف/-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در صورت جدایی می‌توانم ویزای همسرم را کنسل کنم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی خارج از استرالیا /-ویزاهای گلوبال تلنت از این پس به متقاضیان داخل استرالیا تعلق نمی‌گیرد/-شروع به‌کار تست‌های عملی سازمان وت‌اسس در کشورهای مختلف/-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در صورت جدایی می‌توانم ویزای همسرم را کنسل کنم؟/-پاسخ به سوالات

27/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خبرهای خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی خارج از استرالیا /-ویزاهای گلوبال تلنت از این پس به متقاضیان داخل استرالیا تعلق نمی‌گیرد/-شروع به‌کار تست‌های عملی سازمان وت‌اسس در کشورهای مختلف/-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در صورت جدایی می‌توانم ویزای همسرم را کنسل کنم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خبرهای خوب برای متقاضیان ویزاهای مهارتی خارج از استرالیا 

-ویزاهای گلوبال تلنت از این پس به متقاضیان داخل استرالیا تعلق نمی‌گیرد

-شروع به‌کار تست‌های عملی سازمان وت‌اسس در کشورهای مختلف

-آیا با داشتن ویزاهای بیزینسی ۱۸۸ در صورت جدایی می‌توانم ویزای همسرم را کنسل کنم؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]