حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: تحصیل در استرالیا

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه:  تحصیل در استرالیا

27/07/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: تحصیل در استرالیا


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

جلسه دوم: تحصیل در استرالیا
موضوعات: مزیت‌های تحصیل در استرالیا در مقایسه با سایر کشورها، کیفیت آموزش در استرالیا

سوالات مربوطه:
1. آیا همسر دانشجو می‌تواند در طول مدت تحصیل در استرالیا اقامت داشته و اجازه کار دارد؟
2. شرایط تحصیل فرزندان داشجو به چه صورت هست؟
3. شرایط بعد از اتمام تحصیل
4. آیا دانشگاه‌های استرالیا بورسیه هم دارند؟
5. آیا پدر و مادر دانشجو می‌توانند در حین تحصیل فرزندشان به استرالیا سفر کنند؟
6. شرایط بعد از اتمام تحصیل در استرالیا

#رادیونشاط..#ناهیدامامی