حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تفاوت میزان دارایی و میزان سرمایه یا آورده، برای تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به ۸۸۸/-توضیحاتی در مدت اعتبار گواهی عدم سو پیشینه/-توضیحاتی در مورد تعداد پرونده های در حال بررسی ویزاهای والدین و علت طولانی بودن زمان بررسی این ویزاها/-اولویت دادن اداره مهاجرت به بررسی و صدور ویزاهای مهارتی افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده‌اند/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تفاوت میزان دارایی و میزان سرمایه یا آورده، برای تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به ۸۸۸/-توضیحاتی در مدت اعتبار گواهی عدم سو پیشینه/-توضیحاتی در مورد تعداد پرونده های در حال بررسی ویزاهای والدین و علت طولانی بودن زمان بررسی این ویزاها/-اولویت دادن اداره مهاجرت به بررسی و صدور ویزاهای مهارتی افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده‌اند/-پاسخ به سوالات

31/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تفاوت میزان دارایی و میزان سرمایه یا آورده، برای تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به ۸۸۸/-توضیحاتی در مدت اعتبار گواهی عدم سو پیشینه/-توضیحاتی در مورد تعداد پرونده های در حال بررسی ویزاهای والدین و علت طولانی بودن زمان بررسی این ویزاها/-اولویت دادن اداره مهاجرت به بررسی و صدور ویزاهای مهارتی افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده‌اند/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد تفاوت میزان دارایی و میزان سرمایه یا آورده، برای تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به ۸۸۸

-توضیحاتی در مدت اعتبار گواهی عدم سو پیشینه

-توضیحاتی در مورد تعداد پرونده های در حال بررسی ویزاهای والدین و علت طولانی بودن زمان بررسی این ویزاها

-اولویت دادن اداره مهاجرت به بررسی و صدور ویزاهای مهارتی افرادی که از خارج از استرالیا اقدام کرده‌اند

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]