طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (75) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به کادر درمانی بیماری کرونا در سراسر جهان

ایستگاه خبر (75) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه  بصورت ویژه تقدیم میشود به کادر درمانی بیماری کرونا در سراسر جهان

02/08/2022  ایستگاه خبر (75) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به کادر درمانی بیماری کرونا در سراسر جهان


ایستگاه خبر (75) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز

این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به کادر درمان بیماری کرونا در سراسر جهان

----------- 

 شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/