حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خلاصه‌ی مصاحبه‌ی‌ وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی/-از این به‌بعد ویزاهای بریجینگ A, B, C بصورت آنلاین پذیرفته می‌شود/-توضیحاتی در رابطه با برخی از اشکالات در ایمی اکانت /-چرا پرونده‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی ایرانیان بررسی نمی‌شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خلاصه‌ی مصاحبه‌ی‌ وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی/-از این به‌بعد ویزاهای بریجینگ A, B, C بصورت آنلاین پذیرفته می‌شود/-توضیحاتی در رابطه با برخی از اشکالات در ایمی اکانت /-چرا پرونده‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی ایرانیان بررسی نمی‌شود؟/-پاسخ به سوالات

03/08/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-خلاصه‌ی مصاحبه‌ی‌ وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی/-از این به‌بعد ویزاهای بریجینگ A, B, C بصورت آنلاین پذیرفته می‌شود/-توضیحاتی در رابطه با برخی از اشکالات در ایمی اکانت /-چرا پرونده‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی ایرانیان بررسی نمی‌شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خلاصه‌ی مصاحبه‌ی‌ وزیر مهاجرت استرالیا در رابطه با اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی

-از این به‌بعد ویزاهای بریجینگ A, B, C بصورت آنلاین پذیرفته می‌شود

-توضیحاتی در رابطه با برخی از اشکالات در ایمی اکانت 

-چرا پرونده‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی ایرانیان بررسی نمی‌شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]