حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-برگزاری راند دعوتنامه‌های ویزاهای مهارتی ایالت WA/-شرایط اقدام برای ویزاهای مهارتی/-ویزای نامزدی یا ازدواج؟ کدام گزینه مناسب‌تر است/-اطلاعاتی در مورد ویزای بیزینسی برای دندانپزشکان/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-برگزاری راند دعوتنامه‌های ویزاهای مهارتی ایالت WA/-شرایط اقدام برای ویزاهای مهارتی/-ویزای نامزدی یا ازدواج؟ کدام گزینه مناسب‌تر است/-اطلاعاتی در مورد ویزای بیزینسی برای دندانپزشکان/-پاسخ به سوالات

07/08/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-برگزاری راند دعوتنامه‌های ویزاهای مهارتی ایالت WA/-شرایط اقدام برای ویزاهای مهارتی/-ویزای نامزدی یا ازدواج؟ کدام گزینه مناسب‌تر است/-اطلاعاتی در مورد ویزای بیزینسی برای دندانپزشکان/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-برگزاری راند دعوتنامه‌های ویزاهای مهارتی ایالت WA

-شرایط اقدام برای ویزاهای مهارتی

-ویزای نامزدی یا ازدواج؟ کدام گزینه مناسب‌تر است

-اطلاعاتی در مورد ویزای بیزینسی برای دندانپزشکان

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]