حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-صدور ویزای اقامت دائم برای خانواده‌ی سریلانکایی ملقب به Biloela و تاثیرات احتمالی آن بر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی/-روش‌های مختلف اخذ شهروندی برای فرزندان/-نحوه‌ی محاسبه‌ی دارایی‌های بیزینسی برای ویزاهای ۱۸۸/-در صورت رد شدن ویزای توریستی به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح آیا دوباره می‌توان اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-صدور ویزای اقامت دائم برای خانواده‌ی سریلانکایی ملقب به Biloela و تاثیرات احتمالی آن بر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی/-روش‌های مختلف اخذ شهروندی برای فرزندان/-نحوه‌ی محاسبه‌ی دارایی‌های بیزینسی برای ویزاهای ۱۸۸/-در صورت رد شدن ویزای توریستی به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح آیا دوباره می‌توان اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

10/08/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-صدور ویزای اقامت دائم برای خانواده‌ی سریلانکایی ملقب به Biloela و تاثیرات احتمالی آن بر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی/-روش‌های مختلف اخذ شهروندی برای فرزندان/-نحوه‌ی محاسبه‌ی دارایی‌های بیزینسی برای ویزاهای ۱۸۸/-در صورت رد شدن ویزای توریستی به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح آیا دوباره می‌توان اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-صدور ویزای اقامت دائم برای خانواده‌ی سریلانکایی ملقب به Biloela و تاثیرات احتمالی آن بر دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی

-روش‌های مختلف اخذ شهروندی برای فرزندان

-نحوه‌ی محاسبه‌ی دارایی‌های بیزینسی برای ویزاهای ۱۸۸

-در صورت رد شدن ویزای توریستی به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح آیا دوباره می‌توان اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]