حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: انتخاب رشته تحصیلی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه:  انتخاب رشته تحصیلی

10/08/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: انتخاب رشته تحصیلی


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

-موضوع برنامه: انتخاب رشته تحصیلی

جلسه سوم:
عنوان مطالب:
1. ارتباط رشته‌ی انتخابی با سابقه تحصیلی و شغلی متقاضی
2. توجه به لیست مشاغل اداره مهاجرت استرالیا
3. مدت دوره تحصیلی (شرط ویزای 485)
4. اعتبار دوره تحصیلی
5. فرصت‌های شغلی موجود در استرالیا

سوالات مربوطه:
1) آیا بعد از گرفتن ویزا می‌توان رشته تحصیلی خود را عوض کرد؟
2) بررسی شرایط ورود به رشته‌های پزشکی در استرالیا
3) آیا فارغ التحصیلان رشته‌ی حقوق در ایران امکان ادامه تحصیل در استرالیا را دارند؟
4) شرایط ادامه‌ی تحصیل در استرالیا برای فارغ التحصیلان رشته‌های پرستاری از ایران

#رادیونشاط..#ناهیدامامی