حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-بررسی جزئیات برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ /-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع به‌کار ایالت‌های مختلف برای پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی /-آیا به‌عنوان اودیولوژیست برای ویزاهای مهارتی نیاز به رجیستریشن دارم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-بررسی جزئیات برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ /-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع به‌کار ایالت‌های مختلف برای پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی /-آیا به‌عنوان اودیولوژیست برای ویزاهای مهارتی نیاز به رجیستریشن دارم؟/-پاسخ به سوالات

17/08/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-بررسی جزئیات برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ /-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع به‌کار ایالت‌های مختلف برای پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی /-آیا به‌عنوان اودیولوژیست برای ویزاهای مهارتی نیاز به رجیستریشن دارم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-بررسی جزئیات برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ 

-خبرهای خوب مهاجرتی در رابطه با ویزاهای مهارتی 

-شروع به‌کار ایالت‌های مختلف برای پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی 

-آیا به‌عنوان اودیولوژیست برای ویزاهای مهارتی نیاز به رجیستریشن دارم؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]