حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--افزایش ظرفیت مهاجرت استرالیا در سال جاری -اعلام وضعیت شرایط اسپانسری ایالتها -تسهیلات ویژه کوید برای امتیاز درس خواندن در استرالیا -افزایش اعتبار امتحان ناتی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--افزایش ظرفیت مهاجرت استرالیا در سال جاری -اعلام وضعیت شرایط اسپانسری ایالتها  -تسهیلات ویژه کوید برای امتیاز درس خواندن در استرالیا  -افزایش اعتبار امتحان ناتی

22/08/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/--افزایش ظرفیت مهاجرت استرالیا در سال جاری -اعلام وضعیت شرایط اسپانسری ایالتها -تسهیلات ویژه کوید برای امتیاز درس خواندن در استرالیا -افزایش اعتبار امتحان ناتی


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-افزایش ظرفیت مهاجرت استرالیا در سال جاری -اعلام وضعیت شرایط اسپانسری ایالتها

-تسهیلات ویژه کوید برای امتیاز درس خواندن در استرالیا

-افزایش اعتبار امتحان ناتی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]