ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 199- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 199- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

23/08/2022  در قلمرو ورزش قسمت 199- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 199

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا 

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-بررسی وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران
-تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال، رد صلاحیت می شود؟
-بررسی وضعیت تیم ها در فوتبال اروپا
-حضور تیم ملی بسکتبال ایران در استرالیا
-آغاز بازسازی ورزشگاه شهید شیرودی تهران