اجتماعی

گفتگو با خانم "مهشید باب زرتابی" نویسنده اولین کتاب آشپزی غذاهای ایرانی بنام "طعم هزار و یکشب" Taste of 1001 Nightsدر استرالیا

گفتگو با خانم "مهشید باب زرتابی" نویسنده اولین کتاب آشپزی غذاهای ایرانی بنام "طعم هزار و یکشب" Taste of 1001 Nightsدر استرالیا

24/08/2022  گفتگو با خانم "مهشید باب زرتابی" نویسنده اولین کتاب آشپزی غذاهای ایرانی بنام "طعم هزار و یکشب" Taste of 1001 Nightsدر استرالیا


گفتگو با خانم "مهشید باب زرتابی" نویسنده اولین کتاب آشپزی غذاهای ایرانی بنام "طعم هزار و یکشب" Taste of 1001 Nights در استرالیا

مهشید باب زرتابی گزارشگر ارشد رادیو نشاط استرالیا میباشد که در مسابقات رشته آشپزی نیز عنوانهای ارزشمندی در استرالیا بدست آورده است .او همچنین در تلوزیون شبکه اس بی اس استرالیا برنامه تحت عنوان آموزش غذای ایرانی را اجرا نموده است.
مهشید به تازگی اقدام به چاپ اولین کتاب آشپزی غذاهای ایرانی در این کشور با نام "طعم هزار و یکشب" نموده که ویژگی این کتاب دلایل تاریخی نام گذاری غذاهای ایرانی می باشد .

رادیونشاط...ناهید امامی