حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-گزارش رسانه‌های استرالیایی از افزایش سقف پذیرش مهاجر از ۱۶۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر /-بررسی غیر رسمی نتایج راند ۲۲ آگوست ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی /-تصویب امتیازات جدیدی برای دارندگان ویزاهای پارتنر موقت که در شرایط خاصی قرار گرفتند/-کاهش چشمگیر هزینه‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی CSP/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-گزارش رسانه‌های استرالیایی از افزایش سقف پذیرش مهاجر از ۱۶۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر /-بررسی غیر رسمی نتایج راند ۲۲ آگوست ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی /-تصویب امتیازات جدیدی برای دارندگان ویزاهای پارتنر موقت که در شرایط خاصی قرار گرفتند/-کاهش چشمگیر هزینه‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی CSP/-پاسخ به سوالات

24/08/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-گزارش رسانه‌های استرالیایی از افزایش سقف پذیرش مهاجر از ۱۶۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر /-بررسی غیر رسمی نتایج راند ۲۲ آگوست ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی /-تصویب امتیازات جدیدی برای دارندگان ویزاهای پارتنر موقت که در شرایط خاصی قرار گرفتند/-کاهش چشمگیر هزینه‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی CSP/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-گزارش رسانه‌های استرالیایی از افزایش سقف پذیرش مهاجر از ۱۶۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر 

-بررسی غیر رسمی نتایج راند ۲۲ آگوست ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی 

-تصویب امتیازات جدیدی برای دارندگان ویزاهای پارتنر موقت که در شرایط خاصی قرار گرفتند

-کاهش چشمگیر هزینه‌ی ویزاهای بشردوستانه‌ی CSP

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]