اجتماعی

حمایت از کودکان کار در ایران /گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی

حمایت از کودکان کار در ایران /گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی

26/08/2022  حمایت از کودکان کار در ایران /گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی


حمایت از کودکان کار در ایران

گفتگو با مهندس مهدی قاطعی موسس بنیاد کودک قاسم قاطعی در ایالت استرالیای غربی

-شیوه شناسایی دانش آموزان
-نحوه‌ی اطمینان از صحت اطلاعات و نیازمندی کودکان
-شیوه‌ی معرفی و یافتن اسپانسر برای کودکان
-شفافیت در نحوه‌ی انتقال کمک مالی
-گزارش پیشرفت دانش آموزان
-آیا همه‌ی کمک‌ها صرف کمک به تحصیل بچه‌ها می‌شود؟
-پروژه‌های دیگر در راستای کمک به خانواده کودکان نيازمند و کارآفرینی
-امکان همكاري و حمايت بيزنس‌ها در اين كار خير
-راه اندازي وبسايت و امكانات پیش بینی شده برای بالا بردن شفافیت و دسترسی محدود به مدارک برای افراد مختلف
-آیا افرادی که کمک مالی می‌کنند می‌توانند در پایان سال مالی تکس ریترن کنند؟

#رادیونشاط...#ناهیدامامی

#بنياد_حاميان_كودك