حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی بسیار مفید برای کسانی که به ویزاهای مهارتی دعوت شدند و ارزیابی مدرکشان اکسپایر شده است/-شروع پذیرش متقاضیان ویزاهای بیزینسی در ایالت ویکتوریا/-آیا کسانی که برای ویزای ۸۸۷ اقدام کردند می‌توانند در مناطق غیر ریجینال زندگی کنند؟/-چگونه شانس ویزاهای توریستی را تقویت کنیم/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی بسیار مفید برای کسانی که به ویزاهای مهارتی دعوت شدند و ارزیابی مدرکشان اکسپایر شده است/-شروع پذیرش متقاضیان ویزاهای بیزینسی در ایالت ویکتوریا/-آیا کسانی که برای ویزای ۸۸۷ اقدام کردند می‌توانند در مناطق غیر ریجینال زندگی کنند؟/-چگونه شانس ویزاهای توریستی را تقویت کنیم/-پاسخ به سوالات

31/08/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-اطلاعاتی بسیار مفید برای کسانی که به ویزاهای مهارتی دعوت شدند و ارزیابی مدرکشان اکسپایر شده است/-شروع پذیرش متقاضیان ویزاهای بیزینسی در ایالت ویکتوریا/-آیا کسانی که برای ویزای ۸۸۷ اقدام کردند می‌توانند در مناطق غیر ریجینال زندگی کنند؟/-چگونه شانس ویزاهای توریستی را تقویت کنیم/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اطلاعاتی بسیار مفید برای کسانی که به ویزاهای مهارتی دعوت شدند و ارزیابی مدرکشان اکسپایر شده است

-شروع پذیرش متقاضیان ویزاهای بیزینسی در ایالت ویکتوریا

-آیا کسانی که برای ویزای ۸۸۷ اقدام کردند می‌توانند در مناطق غیر ریجینال زندگی کنند؟

-چگونه شانس ویزاهای توریستی را تقویت کنیم

-پاسخ به سوالات

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]