حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-افزایش ۳۵ هزار تایی ظرفیت مهاجرتی سال مالی جاری /-بازگشایی ایالت استرالیای جنوبی و اختصاص ظرفیت بیشتر به متقاضیان خارج از استرالیا/-تغییر و افزایش مدت اعتبار ویزاهای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ تا ۶ سال/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-افزایش ۳۵ هزار تایی ظرفیت مهاجرتی سال مالی جاری /-بازگشایی ایالت استرالیای جنوبی و اختصاص ظرفیت بیشتر به متقاضیان خارج از استرالیا/-تغییر و افزایش مدت اعتبار ویزاهای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ تا ۶ سال/-پاسخ به سوالات

04/09/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-افزایش ۳۵ هزار تایی ظرفیت مهاجرتی سال مالی جاری /-بازگشایی ایالت استرالیای جنوبی و اختصاص ظرفیت بیشتر به متقاضیان خارج از استرالیا/-تغییر و افزایش مدت اعتبار ویزاهای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ تا ۶ سال/-پاسخ به سوالات


  1. مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-افزایش ۳۵ هزار تایی ظرفیت مهاجرتی سال مالی جاری

-بازگشایی ایالت استرالیای جنوبی و اختصاص ظرفیت بیشتر به متقاضیان خارج از استرالیا

-تغییر و افزایش مدت اعتبار ویزاهای فارغ التحصیلی سابکلاس ۴۸۵ تا ۶ سال

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]