حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -افزایش ۳۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا -ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای مقاطع فوق‌لیسانس به ۵ سال و دکترا به ۶ سال افزایش می‌یابد -تخصیص بودجه‌ی ۳۶ میلیون دلاری برای تسریع پرونده‌های مهاجرتی -اطلاعاتی در رابطه با تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸ -پاسخ به سوالات -----

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  -افزایش ۳۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا  -ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای مقاطع فوق‌لیسانس به ۵ سال و دکترا به ۶ سال افزایش می‌یابد  -تخصیص بودجه‌ی ۳۶ میلیون دلاری برای تسریع پرونده‌های مهاجرتی  -اطلاعاتی در رابطه با تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸  -پاسخ به سوالات  -----

07/09/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -افزایش ۳۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا -ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای مقاطع فوق‌لیسانس به ۵ سال و دکترا به ۶ سال افزایش می‌یابد -تخصیص بودجه‌ی ۳۶ میلیون دلاری برای تسریع پرونده‌های مهاجرتی -اطلاعاتی در رابطه با تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸ -پاسخ به سوالات -----


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-افزایش ۳۵ هزار نفری ظرفیت پذیرش برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا

-ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای مقاطع فوق‌لیسانس به ۵ سال و دکترا به ۶ سال افزایش می‌یابد

-تخصیص بودجه‌ی ۳۶ میلیون دلاری برای تسریع پرونده‌های مهاجرتی

-اطلاعاتی در رابطه با تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸

-پاسخ به سوالات

------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]