حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-ویزای سرمایه‌گذاری بالا به‌زودی حذف خواهد شد/-بررسی سخنان وزیر امور داخلی استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی آینده‌ی استرالیا/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-بررسی لایحه‌ی پیشنهادی برای صدور اقامت دائم به دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله/-آیا برای تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸ می‌توان به جای یک بیزینس دو بیزینس راه‌اندازی کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-ویزای سرمایه‌گذاری بالا به‌زودی حذف خواهد شد/-بررسی سخنان وزیر امور داخلی استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی آینده‌ی استرالیا/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-بررسی لایحه‌ی پیشنهادی برای صدور اقامت دائم به دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله/-آیا برای تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸ می‌توان به جای یک بیزینس دو بیزینس راه‌اندازی کرد؟/-پاسخ به سوالات

14/09/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/-ویزای سرمایه‌گذاری بالا به‌زودی حذف خواهد شد/-بررسی سخنان وزیر امور داخلی استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی آینده‌ی استرالیا/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-بررسی لایحه‌ی پیشنهادی برای صدور اقامت دائم به دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله/-آیا برای تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸ می‌توان به جای یک بیزینس دو بیزینس راه‌اندازی کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-ویزای سرمایه‌گذاری بالا به‌زودی حذف خواهد شد

-بررسی سخنان وزیر امور داخلی استرالیا در رابطه با امور مهاجرتی آینده‌ی استرالیا

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی

-بررسی لایحه‌ی پیشنهادی برای صدور اقامت دائم به دارندگان ویزاهای سه ساله و پنج ساله

-آیا برای تبدیل ویزای موقت بیزینسی ۱۸۸ به ویزای دائم ۸۸۸ می‌توان به جای یک بیزینس دو بیزینس راه‌اندازی کرد؟

-پاسخ به سوالات

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]