اجتماعی

پیام تبریک سال نو میلادی 2016 از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا آقای عبدالحسین وهاجی

پیام تبریک سال نو میلادی 2016 از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا آقای عبدالحسین وهاجی

23/12/2015  پیام تبریک سال نو میلادی 2016 از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا آقای عبدالحسین وهاجی