حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دائم/-شرایط جدید ویزاهای مهارتی ایالت تاسمانیا/-احتمال حذف ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری/-ویزای مهارتی چیست و چگونه اقدام کنیم-/پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دائم/-شرایط جدید ویزاهای مهارتی ایالت تاسمانیا/-احتمال حذف ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری/-ویزای مهارتی چیست و چگونه اقدام کنیم-/پاسخ به سوالات

19/09/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دائم/-شرایط جدید ویزاهای مهارتی ایالت تاسمانیا/-احتمال حذف ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری/-ویزای مهارتی چیست و چگونه اقدام کنیم-/پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای پناهندگی موقت به دائم

-شرایط جدید ویزاهای مهارتی ایالت تاسمانیا

-احتمال حذف ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری

-ویزای مهارتی چیست و چگونه اقدام کنیم

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]