ورزش

در قلمرو ورزش قسمت203- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا با حضور کارشناس خبره کشتی،حجت اکبرآبادی در تهران/ رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت203- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا با حضور کارشناس خبره کشتی،حجت اکبرآبادی در تهران/ رادیو نشاط...مسعود ظهوری

20/09/2022  در قلمرو ورزش قسمت203- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا با حضور کارشناس خبره کشتی،حجت اکبرآبادی در تهران/ رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت203

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا با حضور کارشناس خبره کشتی،حجت اکبرآبادی در تهران

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-تحلیل ناکامی کشتی ایران در مسابقات جهانی با حضور کارشناس خبره کشتی؛ ضعف سیستماتیک در فدراسیون و تیم ملی، عامل اصلی ناکامی ایران
-فوتبال؛ تیم ملی با کی روش به اتریش رفت
اروگوئه و سنگال، سنگ محک کی روش بعد از دوری سه ساله
تلاش فدراسیون برای تبرئه نهادهای دولتی درباره حادثه مشهد
فیفا پنجشنبه درباره ایران تصمیم می گیرد
-کریکت؛ تیم ملی افغانستان برای مسابقات جهانی استرالیا استارت زد