حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -شروع به دعوت ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی -تا چه مدت بعد از اتمام تحصیل می‌توان با ویزای دانشجویی در استرالیا زندگی کرد؟ -اطلاعاتی در رابطه با ویزای کاری ساب‌کلاس ۱۸۶ -آیا می‌توان در خاک استرالیا برای ویزای موقت والدین ۸۷۰ اقدام کرد؟

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -شروع به دعوت ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی  -تا چه مدت بعد از اتمام تحصیل می‌توان با ویزای دانشجویی در استرالیا زندگی کرد؟  -اطلاعاتی در رابطه با ویزای کاری ساب‌کلاس ۱۸۶  -آیا می‌توان در خاک استرالیا برای ویزای موقت والدین ۸۷۰ اقدام کرد؟

21/09/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -شروع به دعوت ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی -تا چه مدت بعد از اتمام تحصیل می‌توان با ویزای دانشجویی در استرالیا زندگی کرد؟ -اطلاعاتی در رابطه با ویزای کاری ساب‌کلاس ۱۸۶ -آیا می‌توان در خاک استرالیا برای ویزای موقت والدین ۸۷۰ اقدام کرد؟


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمد 

-شروع به دعوت ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی

-تا چه مدت بعد از اتمام تحصیل می‌توان با ویزای دانشجویی در استرالیا زندگی کرد؟

-اطلاعاتی در رابطه با ویزای کاری ساب‌کلاس ۱۸۶

-آیا می‌توان در خاک استرالیا برای ویزای موقت والدین ۸۷۰ اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]