حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: انتخاب دانشگاه

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: انتخاب دانشگاه

22/09/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: انتخاب دانشگاه


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

جلسه ششم
موضوع برنامه: انتخاب دانشگاه
عنوان مطالب:
1. مقایسه بین دانشگاه و کالج
2. تفاوت بین دانشگاه‌های دولتی و خصوصی
3. پراکندگی دانشگاه‌ها در ایالت‌های مختلف
4. رنکینگ دانشگاه‌ها
5. شهریه‌ی دانشگاه‌ها
6. اعتبارسنجی دوره‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها (Accreditation)

جزییات مطالب:
1. تفاوت دانشگاهها و کالجها از لحاظ ریسک ویزا
2. اعتبار دانشگاههای دولتی، 36 دانشگاه دولتی و 7 دانشگاه خصوصی (4 دانشگاه استرالیایی و 3 دانشگاه بین المللی)
3. رنکینگهای جهانی (QS, Times, Shanghai)، رتبه بندی دانشگاهها براساس شرایط آکادمیک و تحقیقاتی، رتبه بندی بر مبنای رشته تحصیلی (داروسازی در دانشگاه موناش و مهندسی معدن در دانشگاه کرتین)، دانشگاههای گروه هشت، رنکینگ دانشگاههای استرالیا از لحاظ ریسک ویزا و GTE
4. پراکندگی جغرافیایی دانشگاهها: NSW بیشترین تعداد دانشگاهها و تاسمانیا و قلمرو شملی کمترین تعداد دانشگاهها، هزینه های زندگی در شهرهای مختلف، شهرهای رجینال
5. هزینه های تحصیل: بورسیه ها و تخفیفهای دانشگاهها
6. اعتبار سنجی دوره های تحصیلی

سوالات مربوطه:
1. آیا بعد از شروع تحصیل دانشجوها می‌توانند دانشگاه خود را تغییر دهند؟
2. آیا انتخاب دانشگاه می‌تواند در ریسک ویزا تاثیر داشته باشد؟
3. آیا انتخاب دانشگاه می‌تواند در گرفتن اقامت بعد از تحصیل تاثیر داشته باشد؟