حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /--ابراز همدردی و حمایت از زنان ومردم ایران/-توضیحاتی در مورد خبر غیر موثق تبدیل ویزاهای موقت پناهندگی به دایم در اول ژانویه ۲۰۲۳/-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای سابکلاس ۱۸۸ و ۴۹۱/-آیا دارنده ویزای ویزیتوری ۳ ساله والدین می‌تواند از داخل خاک برای ویزای موقت والدین سابکلاس ۸۷۰ اقدام کند؟/-مدت زمان بررسی خیلی طولانی پرونده های پناهندگی در دادگاه تجدید نظر/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /--ابراز همدردی و حمایت از زنان ومردم ایران/-توضیحاتی در مورد خبر غیر موثق تبدیل ویزاهای موقت پناهندگی به دایم در اول ژانویه ۲۰۲۳/-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای سابکلاس ۱۸۸ و ۴۹۱/-آیا دارنده ویزای ویزیتوری ۳ ساله والدین می‌تواند از داخل خاک برای ویزای موقت والدین سابکلاس ۸۷۰ اقدام کند؟/-مدت زمان بررسی خیلی طولانی پرونده های پناهندگی در دادگاه تجدید نظر/-پاسخ به سوالات

25/09/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /--ابراز همدردی و حمایت از زنان ومردم ایران/-توضیحاتی در مورد خبر غیر موثق تبدیل ویزاهای موقت پناهندگی به دایم در اول ژانویه ۲۰۲۳/-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای سابکلاس ۱۸۸ و ۴۹۱/-آیا دارنده ویزای ویزیتوری ۳ ساله والدین می‌تواند از داخل خاک برای ویزای موقت والدین سابکلاس ۸۷۰ اقدام کند؟/-مدت زمان بررسی خیلی طولانی پرونده های پناهندگی در دادگاه تجدید نظر/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-ابراز همدردی و حمایت از زنان ومردم ایران

-توضیحاتی در مورد خبر غیر موثق تبدیل ویزاهای موقت پناهندگی به دایم در اول ژانویه ۲۰۲۳

-توضیحاتی در مورد تفاوت‌های ویزاهای سابکلاس ۱۸۸ و ۴۹۱

-آیا دارنده ویزای ویزیتوری ۳ ساله والدین می‌تواند از داخل خاک برای ویزای موقت والدین سابکلاس ۸۷۰ اقدام کند؟

-مدت زمان بررسی خیلی طولانی پرونده های پناهندگی در دادگاه تجدید نظر

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]