حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -/بررسی تاثیر وضعیت فعلی ایران بر پرونده‌های مهاجرتی متقاضیان ایرانی/-بررسی دعوت شدگان راند ۲۲ آگوست ویزاهای مهارتی/-دارندگان ویزاهای دانشجویی تا آخر جون ۲۰۲۳ می‌توانند بصورت تمام وقت کار کنند/-روند بررسی ویزاهای بیزینسی چگونه است؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -/بررسی تاثیر وضعیت فعلی ایران بر پرونده‌های مهاجرتی متقاضیان ایرانی/-بررسی دعوت شدگان راند ۲۲ آگوست ویزاهای مهارتی/-دارندگان ویزاهای دانشجویی تا آخر جون ۲۰۲۳ می‌توانند بصورت تمام وقت کار کنند/-روند بررسی ویزاهای بیزینسی چگونه است؟/-پاسخ به سوالات

05/10/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -/بررسی تاثیر وضعیت فعلی ایران بر پرونده‌های مهاجرتی متقاضیان ایرانی/-بررسی دعوت شدگان راند ۲۲ آگوست ویزاهای مهارتی/-دارندگان ویزاهای دانشجویی تا آخر جون ۲۰۲۳ می‌توانند بصورت تمام وقت کار کنند/-روند بررسی ویزاهای بیزینسی چگونه است؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

-بررسی تاثیر وضعیت فعلی ایران بر پرونده‌های مهاجرتی متقاضیان ایرانی

-بررسی دعوت شدگان راند ۲۲ آگوست ویزاهای مهارتی

-دارندگان ویزاهای دانشجویی تا آخر جون ۲۰۲۳ می‌توانند بصورت تمام وقت کار کنند

-روند بررسی ویزاهای بیزینسی چگونه است؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]