حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -/بررسی نتایج اعلام شده‌ی کمیسیون ملی مهارت‌ها/-به فاصله‌ی حدودا یکماه بیش از ۱۲۰۰۰ هزار نفر برای ویزای مهارتی دعوت شدند/-اطلاعاتی در رابطه با اضافه کردن همسر یا پارتنر به پرونده‌های مهارتی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -/بررسی نتایج اعلام شده‌ی کمیسیون ملی مهارت‌ها/-به فاصله‌ی حدودا یکماه بیش از ۱۲۰۰۰ هزار نفر برای ویزای مهارتی دعوت شدند/-اطلاعاتی در رابطه با اضافه کردن همسر یا پارتنر به پرونده‌های مهارتی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام/-پاسخ به سوالات

12/10/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -/بررسی نتایج اعلام شده‌ی کمیسیون ملی مهارت‌ها/-به فاصله‌ی حدودا یکماه بیش از ۱۲۰۰۰ هزار نفر برای ویزای مهارتی دعوت شدند/-اطلاعاتی در رابطه با اضافه کردن همسر یا پارتنر به پرونده‌های مهارتی/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

بررسی نتایج اعلام شده‌ی کمیسیون ملی مهارت‌ها

-به فاصله‌ی حدودا یکماه بیش از ۱۲۰۰۰ هزار نفر برای ویزای مهارتی دعوت شدند

-اطلاعاتی در رابطه با اضافه کردن همسر یا پارتنر به پرونده‌های مهارتی

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای کامیونیتی ساپورت پروگرام

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]