حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-اطلاعات جامع در مورد راند دعوتنامه ۶ اکتبر/-آغاز پذیرش نامینیشن ایالتی NSW برای ویزاهای ۴۹۱/-زمان بررسی ویزاهای پارتنر/-شرایط اقدام برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۶/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-اطلاعات جامع در مورد راند دعوتنامه ۶ اکتبر/-آغاز پذیرش نامینیشن ایالتی NSW برای ویزاهای ۴۹۱/-زمان بررسی ویزاهای پارتنر/-شرایط اقدام برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۶/-پاسخ به سوالات

16/10/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-اطلاعات جامع در مورد راند دعوتنامه ۶ اکتبر/-آغاز پذیرش نامینیشن ایالتی NSW برای ویزاهای ۴۹۱/-زمان بررسی ویزاهای پارتنر/-شرایط اقدام برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۶/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-اطلاعات جامع در مورد راند دعوتنامه ۶ اکتبر

-آغاز پذیرش نامینیشن ایالتی NSW برای ویزاهای ۴۹۱

-زمان بررسی ویزاهای پارتنر

-شرایط اقدام برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۶

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]