حقوقی

مهاجرت در رابطه با صدور ویزاها/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-آیا در صورت قبولی در دیوان تجدید نظر حتما به من ویزا داده خواهد شد؟/-آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده‌های ایرانیان تاثیر گذار هست؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت در رابطه با صدور ویزاها/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-آیا در صورت قبولی در دیوان تجدید نظر حتما به من ویزا داده خواهد شد؟/-آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده‌های ایرانیان تاثیر گذار هست؟/-پاسخ به سوالات

19/10/2022  مهاجرت در رابطه با صدور ویزاها/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی/-آیا در صورت قبولی در دیوان تجدید نظر حتما به من ویزا داده خواهد شد؟/-آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده‌های ایرانیان تاثیر گذار هست؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

-بررسی سخنرانی اخیر وزیر مهاجرت در رابطه با صدور ویزاها

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی و بیزینسی

-آیا در صورت قبولی در دیوان تجدید نظر حتما به من ویزا داده خواهد شد؟

-آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده‌های ایرانیان تاثیر گذار است؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]