حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: شرایط مالی لازم برای تحصیل در استرالیا

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: شرایط مالی لازم برای تحصیل در استرالیا

20/10/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: شرایط مالی لازم برای تحصیل در استرالیا


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

-موضوع برنامه: شرایط مالی لازم برای تحصیل در استرالیا

جلسه هشتم
عنوان مطالب:
1. هزینه‌های تحصیل و زندگی در استرالیا
2. منابع تامین مالی
1) تمکن مالی: سپرده بانکی بلند مدت یا پس انداز با موجودی معادل یک سال هزینه تحصیل و زندگی در استرالیا (سورس پول باید مشخص باشد)
2) درآمد مستمر: مدارک شغلی، منابع درآمدی و گردش حساب بانکی
3) سرمایه‌های غیرنقدی: این سرمایه‌ها منابع پولی محسوب نمی‌شوند مگر اینکه تبدیل به نقدینگی شوند، پشتوانه‌های مالی خوبی برای نشان دادن قدرت مالی متقاضی و وابستگی شخص به کشور مبدا، امکان انتقال پول به یک حساب خارج از کشور
3. اسپانسر مالی: ترجیحاً بستگان نزدیک، مدارک شغلی و مالی اسپانسر، حالت‌های مختلف ساپورت، تعهدنامه اسپانسر و دلیل ساپورت
سوالات مهم:
1. آیا همه‌ی بانک‌های ایرانی برای ارائه تمکن مالی قابل قبول هستند؟
2. میزان تمکن مالی در سپرده های بانکی با نرخ آزاد محاسبه می‌شود یا با نرخ دولتی؟

#رادیونشاط.. #ناهیدامامی