ورزش

در قلمرو ورزش قسمت208- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت208- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

26/10/2022  در قلمرو ورزش قسمت208- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت208

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-پشت پرده تهدیدات علیه علی کریمی؛ آیا مهران مدیری با کریمی تماس گرفته است؟
-کریمی: من و خانواده ام از طرق مختلف تهدید شده ایم
-عقب نشینی اصولگراها در رویارویی با علی دایی؛ ترس از بازی با دم شیر
-تماس رییس کمیته بین المللی المپیک با الناز رکابی؛ توصیه توماس باخ به دختر سنگ نورد ایران
-حذف ایران از جام جهانی چقدر جدی است؟
-تلاش همزمان سه گروه برای محروم کردن تیم ملی
-کریکت؛ بازیهای حساس افغانستان در استرالیا