حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بررسی برنامه‌ی بودجه‌ی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت/-از این به‌بعد معاینات پزشکی برای خیلی از ویزاهای موقت استرالیا لازم نمی‌باشد /-بررسی دعوت شدگان راند اکتبر برای ویزاهای مهارتی/-آیا کسی با ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌تواند برای ویزای ۱۸۶ کاری یا اسکیل اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بررسی برنامه‌ی بودجه‌ی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت/-از این به‌بعد معاینات پزشکی برای خیلی از ویزاهای موقت استرالیا لازم نمی‌باشد /-بررسی دعوت شدگان راند اکتبر برای ویزاهای مهارتی/-آیا کسی با ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌تواند برای ویزای ۱۸۶ کاری یا اسکیل اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

27/10/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-بررسی برنامه‌ی بودجه‌ی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت/-از این به‌بعد معاینات پزشکی برای خیلی از ویزاهای موقت استرالیا لازم نمی‌باشد /-بررسی دعوت شدگان راند اکتبر برای ویزاهای مهارتی/-آیا کسی با ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌تواند برای ویزای ۱۸۶ کاری یا اسکیل اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-بررسی برنامه‌ی بودجه‌ی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت

-از این به‌ بعد معاینات پزشکی برای خیلی از ویزاهای موقت استرالیا لازم نمی‌باشد 

-بررسی دعوت شدگان راند اکتبر برای ویزاهای مهارتی

-آیا کسی با ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌تواند برای ویزای ۱۸۶ کاری یا اسکیل اقدام کند؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]