حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/---تعیین ظرفیت برنامه ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲ -افزایش ظرفیت ویزاهای والدین -اهمیت تکمیل بودن پرونده در زمان لاج ویزا -اختصاص ۱۶۵۰۰ ویزا به متقاضیان ویزای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/---تعیین ظرفیت برنامه ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲ -افزایش ظرفیت ویزاهای والدین  -اهمیت تکمیل بودن پرونده در زمان لاج ویزا  -اختصاص ۱۶۵۰۰ ویزا به متقاضیان ویزای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان  -پاسخ به سوالات

31/10/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/---تعیین ظرفیت برنامه ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲ -افزایش ظرفیت ویزاهای والدین -اهمیت تکمیل بودن پرونده در زمان لاج ویزا -اختصاص ۱۶۵۰۰ ویزا به متقاضیان ویزای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-تعیین ظرفیت برنامه ی مهاجرتی سال ۲۰۲۲ -افزایش ظرفیت ویزاهای والدین

-اهمیت تکمیل بودن پرونده در زمان لاج ویزا

-اختصاص ۱۶۵۰۰ ویزا به متقاضیان ویزای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]