حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-دستورالعمل جدید اداره‌ی مهاجرت در مورد اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی /-شروع به کار مناطق ریجینال ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش ویزاهای ۴۹۱/-هشدار!!! برای کسانی که هم‌زمان چند پرونده مهاجرتی در دست بررسی دارند/-اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی برای متقاضیان جدید/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-دستورالعمل جدید اداره‌ی مهاجرت در مورد اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی /-شروع به کار مناطق ریجینال ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش ویزاهای ۴۹۱/-هشدار!!! برای کسانی که هم‌زمان چند پرونده مهاجرتی در دست بررسی دارند/-اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی برای متقاضیان جدید/-پاسخ به سوالات

03/11/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-دستورالعمل جدید اداره‌ی مهاجرت در مورد اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی /-شروع به کار مناطق ریجینال ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش ویزاهای ۴۹۱/-هشدار!!! برای کسانی که هم‌زمان چند پرونده مهاجرتی در دست بررسی دارند/-اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی برای متقاضیان جدید/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

-دستورالعمل جدید اداره‌ی مهاجرت در مورد اولویت بررسی پرونده‌های مهاجرتی

-شروع به کار مناطق ریجینال ایالت نیوسالت‌ولز برای پذیرش ویزاهای ۴۹۱

-هشدار!!! برای کسانی که هم‌زمان چند پرونده مهاجرتی در دست بررسی دارند

-اطلاعاتی در رابطه با وضعیت بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی برای متقاضیان جدید

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]