کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین / تفنگت را زمین بگذار شعری از فریدون مشیری...با صدای عسل جعفری

دکلمه های کوتاه و دلنشین / تفنگت را زمین بگذار  شعری از فریدون مشیری...با صدای عسل جعفری

06/11/2022  دکلمه های کوتاه و دلنشین / تفنگت را زمین بگذار شعری از فریدون مشیری...با صدای عسل جعفری


دکلمه های کوتاه و دلنشین / تفنگت را زمین بگذار شعری از فریدون مشیری...با صدای عسل جعفری