حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اظهارات تکان دهنده‌ی وزیر home affairs در رابطه با مشکلات سیستم مهاجرتی استرالیا/-آخرین اخبار در رابطه با وضعیت پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی ایالت‌ها/-هشدارهای اداره‌ی مهاجرت در رابطه با نحوه‌ی تکمیل و ثبت پرونده‌های مهاجرتی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزای ۴۹۱ اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اظهارات تکان دهنده‌ی وزیر home affairs در رابطه با مشکلات سیستم مهاجرتی استرالیا/-آخرین اخبار در رابطه با وضعیت پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی ایالت‌ها/-هشدارهای اداره‌ی مهاجرت در رابطه با نحوه‌ی تکمیل و ثبت پرونده‌های مهاجرتی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزای ۴۹۱ اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

09/11/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اظهارات تکان دهنده‌ی وزیر home affairs در رابطه با مشکلات سیستم مهاجرتی استرالیا/-آخرین اخبار در رابطه با وضعیت پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی ایالت‌ها/-هشدارهای اداره‌ی مهاجرت در رابطه با نحوه‌ی تکمیل و ثبت پرونده‌های مهاجرتی/-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزای ۴۹۱ اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اظهارات تکان دهنده‌ی وزیر home affairs در رابطه با مشکلات سیستم مهاجرتی استرالیا

-آخرین اخبار در رابطه با وضعیت پذیرش ویزاهای مهارتی و بیزینسی ایالت‌ها

-هشدارهای اداره‌ی مهاجرت در رابطه با نحوه‌ی تکمیل و ثبت پرونده‌های مهاجرتی

-آیا با داشتن ویزای بیزینسی ۱۸۸ می‌توان برای ویزای ۴۹۱ اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]