حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-تسهیلات جدید کاری برای دارندگان ویزای سابکلاس ۴۰۸/--تغییر نحوه محاسبه سابقه کار در اداره ارزیابی TRA/-بررسی تاثیر ویزای والدین سابکلاس ۱۴۳ بر ویزای توریستی/-ترتیب الویت صدور ویزاها در سال مالی جاری/ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-تسهیلات جدید کاری برای دارندگان ویزای سابکلاس ۴۰۸/--تغییر نحوه محاسبه سابقه کار در اداره ارزیابی TRA/-بررسی تاثیر ویزای والدین سابکلاس ۱۴۳ بر ویزای توریستی/-ترتیب الویت صدور ویزاها در سال مالی جاری/ -پاسخ به سوالات

14/11/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-تسهیلات جدید کاری برای دارندگان ویزای سابکلاس ۴۰۸/--تغییر نحوه محاسبه سابقه کار در اداره ارزیابی TRA/-بررسی تاثیر ویزای والدین سابکلاس ۱۴۳ بر ویزای توریستی/-ترتیب الویت صدور ویزاها در سال مالی جاری/ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-تسهیلات جدید کاری برای دارندگان ویزای سابکلاس ۴۰۸

-تغییر نحوه محاسبه سابقه کار در اداره ارزیابی TRA

-بررسی تاثیر ویزای والدین سابکلاس ۱۴۳ بر ویزای توریستی

-ترتیب الویت صدور ویزاها در سال مالی جاری

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]