حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اخبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی/-آیا ایرانیان می‌توانند برای ویزاهای پناهندگی با توجه به شرایط فعلی ایران اقدام کنند؟/-شروع پذیرش ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۱ (اقامت دائم ویزاهای ۴۹۱)/-وضعیت بررسی پرونده‌های خانوادگی شهروندان افغانستانی /-آیا ویزاهای اسپانسر کارفرما نیاز به ارزیابی مدارک دارند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اخبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی/-آیا ایرانیان می‌توانند برای ویزاهای پناهندگی با توجه به شرایط فعلی ایران اقدام کنند؟/-شروع پذیرش ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۱ (اقامت دائم ویزاهای ۴۹۱)/-وضعیت بررسی پرونده‌های خانوادگی شهروندان افغانستانی /-آیا ویزاهای اسپانسر کارفرما نیاز به ارزیابی مدارک دارند؟/-پاسخ به سوالات

16/11/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /-اخبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی/-آیا ایرانیان می‌توانند برای ویزاهای پناهندگی با توجه به شرایط فعلی ایران اقدام کنند؟/-شروع پذیرش ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۱ (اقامت دائم ویزاهای ۴۹۱)/-وضعیت بررسی پرونده‌های خانوادگی شهروندان افغانستانی /-آیا ویزاهای اسپانسر کارفرما نیاز به ارزیابی مدارک دارند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خبر خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی

-آیا ایرانیان می‌توانند برای ویزاهای پناهندگی با توجه به شرایط فعلی ایران اقدام کنند؟

-شروع پذیرش ویزاهای ساب‌کلاس ۱۹۱ (اقامت دائم ویزاهای ۴۹۱)

-وضعیت بررسی پرونده‌های خانوادگی شهروندان افغانستانی

-آیا ویزاهای اسپانسر کارفرما نیاز به ارزیابی مدارک دارند؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

----------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]