حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: گپ تحصیلی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: گپ تحصیلی

18/11/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: گپ تحصیلی


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

موضوع برنامه: گپ تحصیلی

عنوان مطالب:
1- مفهوم گپ تحصیلی
2- تأثیر گپ تحصیلی بر GTE
3-گپ بعد از تحصیل و گپ بین تحصیل
4-راه‌های پر کردن گپ تحصیلی
سوال مهم:
-آیا سن بالا می‌تواند به عنوان یک عامل منفی، ریسک ویزاهای دانشجویی را بالا ببرد؟

#رادیونشاط...#ناهیدامامی